Il·lustració editorial

La possibilitat de crear un món de fantasia.

DESCRIPCIÓ

La il.lustració editorial és fascinant i un gran repte. La possibilitat de crear un món de fantasia a partir d’un text, ideia, suggeriment, una notícia, una història…

Amb aquest curs l’alumne desenvoluparà i experimentarà els mètodes i tècniques necessàries per crear imatges i desenvoluparà la capacitat d’interpretar idees amb imatges creatives adequades i adaptades al guió establert 

VA DIRIGIT A…: a tots aquells dibuixants, il.lustradors o creatius que vulguin introduir-se professionalment en aquest món.

OBJECTIUS:

  • Comprendre l’acte creatiu com a generador d’idees
  • Conèixer els recursos artístics i mètodes creatius.
  • Assolir un grau suficient de domini dels suports tradicionals i digitals actuals

CONTINGUTS:

  • Il·lustració introducció i mostres dels diferents estils i finalitats (autors).
  • Exercicis varis d’il·lustració acompanyat de text: article de premsa, publicitat, cartelleria, conte infantil.

PROJECTE PROPI:

  •  A qui va dirigit el teu projecte?
  • Escriure de manera resumida la història
  • Creació del personatge: donarem moviment, expressió facial i corporal i els dotarem de personalitat.
  • Estil gràfic de les escenes i la seva ambientació, creació de paisatges i fons.
  • Sinopsis i guió de conte 
  • Narrativa visual: composició de pàgina, ritme, plans, Il·luminació, tipografia
  • Estil de color (segons estil escollit)
  • STORYBOARD
  • Creació de les il·lustracions e il·lustracions de la portada
  • Digitalització de les il·lustracions (Es retocaran amb Adobe Photoshop)
  • Creació de portada
  • Maquetació final: es maquetarà amb Adobe Indesign.

foto2       foto1

Anuncis