Il·lustració editorial

La possibilitat de crear un món de fantasia.

DESCRIPCIÓ

La il.lustració editorial és fascinant i un gran repte. La possibilitat de crear un món de fantasia a partir d’un text, ideia, suggeriment, una notícia, una història…

Amb aquest curs l’alumne desenvoluparà i experimentarà els mètodes i tècniques necessàries per crear imatges i desenvoluparà la capacitat d’interpretar idees amb imatges creatives adequades i adaptades al guió establert 

VA DIRIGIT A…: a tots aquells dibuixants, il.lustradors o creatius que vulguin introduir-se professionalment en aquest món.

OBJECTIUS:

 • Comprendre l’acte creatiu com a generador d’idees
 • Conèixer els recursos artístics i mètodes creatius.
 • Assolir un grau suficient de domini dels suports tradicionals i digitals actuals

CONTINGUTS:

 • Il·lustració introducció i mostres dels diferents estils i finalitats (autors).
 • Exercicis varis d’il·lustració acompanyat de text: article de premsa, publicitat, cartelleria, conte infantil.

PROJECTE PROPI:

 •  A qui va dirigit el teu projecte?
 • Escriure de manera resumida la història
 • Creació del personatge: donarem moviment, expressió facial i corporal i els dotarem de personalitat.
 • Estil gràfic de les escenes i la seva ambientació, creació de paisatges i fons.
 • Sinopsis i guió de conte 
 • Narrativa visual: composició de pàgina, ritme, plans, Il·luminació, tipografia
 • Estil de color (segons estil escollit)
 • STORYBOARD
 • Creació de les il·lustracions e il·lustracions de la portada
 • Digitalització de les il·lustracions (Es retocaran amb Adobe Photoshop)
 • Creació de portada
 • Maquetació final: es maquetarà amb Adobe Indesign.

foto2       foto1